Wennergrens Hiss är sedan 1 april integrerat med RC Hisservice. För att nå oss – ring 0340-18820 eller mejla info@rchiss.se. Journumret är 0771-227700.
Medarbetarna från Wennergrens Hiss arbetar kvar i företaget och nås på samma telefonnummer som tidigare. Inga avtal eller liknande påverkas. För mer info: www.rchiss.se.
Hoppas vi får ett fortsatt fint samarbete!

Vi hjälper dig som är rörelsenedsatt att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Vi har både inomhus- och utomhissar.
Kontakta oss eller din kommun. Vi har avtal med Trollhättan, Vänersborg, Ulricehamn och Herrljunga.