Modernisering

Wennergrens Hiss är sedan 1 april integrerat med RC Hisservice. För att nå oss – ring 0340-18820 eller mejla info@rchiss.se. Journumret är 0771-227700.
Medarbetarna från Wennergrens Hiss arbetar kvar i företaget och nås på samma telefonnummer som tidigare. Inga avtal eller liknande påverkas. För mer info: www.rchiss.se.
Hoppas vi får ett fortsatt fint samarbete!

Att modernisera en äldre hiss innebär att du slipper byta ut den, vilket har både ekonomiska och kosmetiska fördelar. Modernisering handlar oftast om att byta styr- och drivsystem, samt befintliga slagdörrar mot automatdörrar. Detta ökar såväl säkerheten som handikappstillgängligheten och fastighetsvärdet. Modernisering kan också innebära en ren uppfräschning av din hisskorg – där ytskikt, speglar och övrig interiör får professionell omsorg.

En moderniserad hiss innebär:
* Bättre driftssäkerhet och funktionalitet
* Ökad komfort, säkerhet och tillgänglighet
* Minskad energianvändning

* Lägre drift- och underhållskostnader
* Ett återställt, uppdaterat och välkomnande utseende
Möjligheterna är många och vår erfarenhet stor. Vill du boka en tid eller
veta mer om vilka fördelar som kommer av vårt moderniseringsarbete?