grå rand

Nyheter

För närvarande arbetar vi med de här
byggarna för olika slutkunder:

- Vänersborgshem (varu/person-hiss)
- Skanska för Vänersborgsbostäder (tre personhissar)
- Serneke för Kynningsrud (hiss i kontorsbyggnad)
- MVB Backgården för Vänersborgs  kommun (flera objekt)
- Biab (en linhiss)

grå rand