Om oss

Wennergrens Hiss är sedan 1 april integrerat med RC Hisservice. För att nå oss – ring 0340-18820 eller mejla info@rchiss.se. Journumret är 0771-227700.
Medarbetarna från Wennergrens Hiss arbetar kvar i företaget och nås på samma telefonnummer som tidigare. Inga avtal eller liknande påverkas. För mer info: www.rchiss.se.
Hoppas vi får ett fortsatt fint samarbete!

Ett familjeföretag i samarbete med Nordic Lift

1994 fick Thomas Wennergren en idé. Han hade varit hissmontör i 25 år och han kände att branschen behövde något nytt. Detta fick honom att starta Wennergrens Hiss – ett familjeägt företag som nu har 25 års erfarenhet av att sälja, installera, modernisera, reparera och periodiskt underhålla alla typer av hissar. I dag är det sonen Jan Wennergren som driver företaget sedan 2014, efter att ha varit anställd och delaktig sedan starten. Han har även arbetat flera år på Schindler hiss. Pappa Thomas, som nu nått pensionsåldern, är självklart kvar i teamet – men nu som sällsynt erfaren montör. Något han, till sina kunders stora glädje, inte planerar att ändra på.

I nuläget är vi nio anställda – med säte i Ulricehamn och filial i Trollhättan. Vår arbetsplats är hela Västra Götaland och Jönköping med omnejd. Att vi kan och älskar hissar beror dels på vårt brinnande teknikintresse, dels på att vi har riktigt roligt när vi arbetar. Något som märks i våra väl utförda jobb och goda kundrelationer.

I juni 2019 skedde det en ägarförändring och generationsväxling i företaget. Thomas Wennergren sålde sin andel och nya ägare blev Jan Wennergren samt bolaget Nordic Lift AB.

Nordic Lift AB är en bolagsgrupp inom hissteknik där huvudägaren är Göteborgsbaserade Pegroco Invest AB. Övriga hissbolag i gruppen är RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB.

Nordic Lift kommer tillsammans med ledningen och kollegorna på Wennergrens Hiss att fortsätta jobba för att stärka oss som företag och utveckla våra tjänster och produkter. Med den större ekonomiska styrka, utökade kompetens och kapacitet som finns i gruppen, kommer Wennergrens Hiss att få större möjligheter att ytterligare förbättra servicen och kvaliteten gentemot befintliga och nya kunder. Våra prioriterade marknader är fortfarande Västra Götaland och Jönköpings län.

Ägarförändringen innebär inte några organisatoriska eller avtalsmässiga förändringar. Huvudkontoret för Wennergrens Hiss kommer även fortsättningsvis att vara i Ulricehamn med filial i Trollhättan.

Hur vi arbetar

Vårt mål är att ständigt kombinera personlig service med kvalitet, trygghet och flexibilitet. Därför kan vi anpassa våra hissar efter just din smak och dina behov – oavsett om det till exempel gäller ditt företags varuhissar eller om du behöver ökad mobilitet vid rörelseförhinder. Vi uppfyller marknadens hårt ställda krav och samarbetar med flera av världens största och mest erkända leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda dig så väl skräddarsydda lösningar som färdiga hisspaket. Alltid med högsta funktionalitet och god design. Har du några funderingar eller förslag? Hör gärna av dig! Vi bemästrar allt inom hiss och våra medarbetare är alltid öppna för att ge råd och bolla idéer.
Tillsammans når vi, bokstavligt talat, nya höjder.

Verksamhetspolicy

Som erfarna hissälskare har vi den kunskap och det hantverk som krävs. Och i vår bransch är kraven mycket höga. Wennergrens Hiss ska leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Våra tjänster ska utmärka sig i det färdiga resultatet och företaget ska alltid jobba mot visionen att ständigt bli bättre. Vår arbetsmetod är energi- och kostnadseffektiv, och vårt fokus är kvalitet och långsiktighet.
Vi som arbetar på Wennergrens Hiss definierar vårt arbete enligt följande:

* Kompetens. Vi uppdaterar oss ständigt, så att alla våra medarbetare har aktuella kunskaper och känner sig säkra på sin sak. Vi ska ha kännedom om och följa de lagar och krav som finns i vår verksamhet
* Kundnöjdhet. Vi ska leva upp till kundernas förväntningar genom efterfrågad kompetens och gott gehör. Vi levererar det vi lovar och har kommit överens om.
* Bemötande. För oss är goda relationer, förståelse för kunden och stark samarbetsvilja mycket viktigt. Vi ska ge ett gott intryck och visa god samarbetsvilja, internt som externt.

Miljöpolicy

Miljötänk är en central del i vårt arbete. För en hållbar och långsiktig utveckling inom miljöområdet ska vi genom ett strukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan. Därför ansvarar vi alltid för bortforsling av överblivet material, så att det blir omhändertaget enligt föreskrifter. Vi är dessutom medvetna om våra servicebilars påverkan på miljön. När vi byter till nya fordon har vi alltid miljön i åtanke och till exempel har vi bytt till biogas där det är möjligt.
Vårt mål är att hela tiden minska miljöpåverkan för hissens hela livscykel, från produktion till leverans och från montage till nedmontering.

Vi som arbetar på Wennergrens Hiss ska:

* Utöver lagar och krav ha god kännedom om lokala anvisningar
* Källsortera allt avfall på samtliga kontor och arbetsplatser vi ansvarar för
* Ställa krav på kunder och leverantörer så vi tillsammans kan göra miljöförbättringar
* Tänka och göra miljösmarta val till exempel vid fordonsval eller inköp av förbrukningsvaror

Arbetsmiljöpolicy

Men det är inte bara naturmiljön som definierar vårt arbetssätt utan vi ska också ha en god arbetsmiljö.
Därför utför vi årligen skyddsrond i form av brandskydd samt översyn av våra lokaler och arbetsplatser. På fältet tar vi alltid ansvar för våra egna tjänsteutföranden, och under projekteringsjobb ser vår arbetsmiljöansvarige (BAS-U) till att allt utförs korrekt.
För att kunna prestera bra på arbetet är det en förutsättning att man mår bra och trivs bra på sin arbetsplats. Arbetsmiljöns utformning är då av största betydelse för vår säkerhet och hälsa. Genom att stötta arbetstagarnas intressen motiverar organisationen till en bättring i den psykosociala arbetsmiljön samt infriar ett visst samhällsansvar.

Vi som arbetar på Wennergrens Hiss ska:

* Uppmuntra varandra till personligt ansvarstagande och förändringsvilja för hälsa och miljö i det vardagliga arbetet
* Med hjälp av SAM och det systematiska brandskyddsarbetet fånga upp risker och förebygga dessa
* Värna om våra medmänniskor genom att acceptera allas lika värde samt visa nolltolerans mot diskrimineringar och kränkningar