Wennergrens Hiss är sedan 1 april integrerat med RC Hisservice. För att nå oss – ring 0340-18820 eller mejla info@rchiss.se. Journumret är 0771-227700.
Medarbetarna från Wennergrens Hiss arbetar kvar i företaget och nås på samma telefonnummer som tidigare. Inga avtal eller liknande påverkas. För mer info: www.rchiss.se.
Hoppas vi får ett fortsatt fint samarbete!

En plattformshiss har många användningsområden. Utöver tidsbesparing och transport av tung last är plattformshissen även ett utmärkt verktyg för människor med begränsad rörlighet. Våra är säkra och bekväma – oavsett om du behöver en varutransportlösning eller en lågfartshiss för inom- eller utomhusbruk.
Vill du veta mer om våra plattformshissar? Hör gärna av dig.