grå rand

Handikapphiss från MPR

Vår verksamhet

Vi erbjuder:

Service, reparation & modernisering

av SAMTLIGA FABRIKAT och hisstyper

-Vår ambition är att alltid ha de vanligast förkommande reservdelarna i lager till samtliga fabrikat.

För övrigt har vi snabb tillgång till reservdelar genom grossister.

Vi är även återförsäljare av reservdelar till IGV hissar.


Försäljning och installation av nya hissar av alla typer i exempelvis de här miljöerna:

- Bostadshus
- Offentliga byggnader
- Hotell
- Sjukhus
- Villor

Här kan du läsa mer om våra olika hisstyper.grå rand